ByggKonsulten

Certifierad kontrollansvarig av RISE behörighet K.

KONTROLLANSVARIG • BESIKTNING • PROJEKTLEDNING


CHRISTOFFER VIEBKE


En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Byggherre är den som uppför, låter uppföra eller river en byggnad åt sig. 
Byggherren är den som enligt lag har ansvaret för att objektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och

kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna. Detta gäller samtliga skeden i
byggprocessen (program-, projekterings- och byggskede)

 

Den kontrollansvarige är en medhjälpare, som byggherren enligt lag är skyldig att anlita.
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför arbetet.

Entreprenadbesiktning av projekt för bygg-, bostads- eller fastighets-företag eller andra beställare.

Stort nätverk/samarbetspartners i branschen: bl.a. BBM el, luft, rör och vatten. 

 Utför även slutbesiktning till privat konsument (Konsumententreprenader / Småhusentreprenad)

Byggledare/projektledare för byggnadsprojekt - planering, samordning, kontroll, etc.

Med mer än 35 år i branschen är ByggKonsulten din samarbetspartner som lyssnar till dina önskemål och

som vet vad som är viktigt för att just ditt projekt ska bli lyckat!


ByggKonsulten Båstad AB

Christoffer Viebke

Byggingenjör SBR

070 36 580 36

info@byggkonsulten.org


Certifierad kontrollansvarig av RISE behörighet K.