Byggkonsulten start

KONTROLLANSVARIG - BESIKTNING SMÅHUSENTREPRENADER - RÅDGIVNING

ByggKonsulten, din samarbetspartner som lyssnar till dina önskemål och som, med mer än 40 år i branschen, vet vad som är viktigt för att just ditt projekt ska bli lyckat!CHRISTOFFER VIEBKE

certifierad kontrollansvarig, behörighet K


En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Byggherre är den som uppför, låter uppföra eller river en byggnad åt sig. 
Byggherren är den som enligt lag har ansvaret för att objektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och

kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna. Detta gäller samtliga skeden i
byggprocessen (program-, projekterings- och byggskede).

Den kontrollansvarige är en medhjälpare, som byggherren enligt lag är skyldig att anlita.
Denne ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför arbetet.

Utför även slutbesiktning till privat konsument (konsumententreprenader/småhusentreprenad).

Rådgivning.

Stort nätverk/samarbetspartners i branschen.


Projekt
&

referenser

Brf Hotell Båstad exteriör
Brf Hotell Båstad interiör
Hotell Båstad interiör
Övre Hasselbacken exteriör
Övre Hasselbacken exteriör
Hasselbacken exteriör
SOL & HAV Torekov 40 villor
SOL & HAV Torekov 28 villor
SOL & HAV Torekov 28 villor
SOL & HAV Torekov interiör
Parklyckan Båstad

BYGGKONSULTEN